Aanmelden
Help
Favorieten en notities
Keuze rechtsvorm

Alles over

Terugkeer uit de BV (van BV naar IB)

Over dit thema

In dit themadossier wordt ingegaan op de manieren waarop (weer) van een BV kan worden overgegaan naar een IB-onderneming (van BV naar IB), en waarom dit interessant kan zijn.

Meer over dit thema

Almanakken

VPB Almanak

Redenen voor terugkeer uit de bv

VPB Almanak - 2018

IB Almanak

Geruisloos uit de bv

IB Almanak - 2018

...Meer

Fiscale Wijzers

Fiscale wijzer

Terugkeer met fiscale faciliteiten

Fiscale wijzer DGA - 2018

...Meer

Fiscale Cijfers

Besluiten

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

IB / P&L

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 14c

2018 - Wet op de vennootschapsbelasting 1969 - Hoofdstuk II Voorwerp van de belasting bij binnenlandse belastingplichtigen

Wettekst

Artikel 7ab

2018 - Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 - Artikel 7ab

Wettekst

Artikel 3.54a Terugkeerreserve

2018 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3 Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.71 Ondernemingsvermogen

2018 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3 Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.98a Omzetting van een afgewaardeerde vordering als bedoeld in artikel 3.92

2018 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3 Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 4.16 Fictieve vervreemdingen

2018 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 4 Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang

Wettekst

Artikel 4.42a Doorschuiving vervreemdingsvoordeel bij geruisloze terugkeer

2018 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 4 Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang

Wettekst

Artikel 15

2018 - Wet op belastingen van rechtsverkeer - Hoofdstuk II Overdrachtsbelasting

...Meer

Besluiten

Besluiten

Samenvoeging en actualisering standpunten over geruisloze terugkeer / vier nieuwe standpunten

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2005/2573M - 27-12-2005

Besluiten

Standaardvoorwaarden geruisloze terugkeer met toelichting

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2002/3267M - 20-02-2003

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Inspecteur gebonden aan nog vóór de standaardvoorwaarden berekende terugkeerreserve / geen herberekening door accepteren standaardvoorwaarden

IB / VPB - Uitspraak Hof Den Bosch - 04/02776 (BB2719) - BB2719 - 14-06-2007

Jurisprudentie

Geruisloze terugkeer mogelijk omdat onderneming minimaal drie jaar wordt voortgezet voor beoogde overdracht aan zoon / lagere heffing over stille reserves maakt niet uit

VPB / IB - Uitspraak Rechtbank Arnhem - 06/4960 (BA4201) - BA4201 - 01-05-2007

...Meer

Nieuws

Nieuws

Fiscaliteit en de rechtsvorm van ondernemingen

IB / VPB - CPB - CPB Policy Brief 2017/12 - 19-12-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Wat als de bv niet past?

BelastingMagazine - IB / VPB - 01-01-2015 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Geruisloze terugkeer: onbekend maakt onbemind

BelastingMagazine - IB / VPB - 01-04-2013 - Drs. E.R. de Witte

Vakliteratuur

Terugkeer uit de BV en oudedagsvoorzieningen

Het Register - 01-10-2010 - Mr. Th. Gommer MPLA

...Meer