Aanmelden
Help
Favorieten en notities
Keuze rechtsvorm

Alles over

Eigen woning

Over dit thema

Dit themadossier richt zich op de eigenwoningregeling en de bijleenregeling. Ook de eigenwoningschuld, de kapitaalverzekering eigen woning en banksparen voor de eigen woning komen uitgebreid aan bod.

Meer over dit thema


Almanakken

IB Almanak

Diverse zaken rond aankoop en bezit van een eigen woning

IB Almanak - 2018

IB Almanak

Bijleenregeling

IB Almanak - 2018

...Meer

Fiscale Cijfers

Besluiten

Belastbare inkomsten uit eigen woning

IB

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 3.110 Belastbare inkomsten uit eigen woning

2018 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3 Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.111 Eigen woning

2018 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3 Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.112 Eigenwoningforfait

2018 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3 Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.119a Eigenwoningschuld

2018 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3 Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.120 Aftrekbare kosten eigen woning

2018 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3 Heffingsgrondslag bij werk en woning

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit over eigenwoningreserve en eigenwoningschuld bij gezamenlijke aankoop eigen woning en gezamenlijk aangaan eigenwoningschuld partners

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-1511 - 30-01-2018

Besluiten

Besluit kapitaalverzekeringen eigen woning aangepast

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-81019 - 15-05-2017

Besluiten

Besluit over aftrek van uitgaven voor monumentenpanden geactualiseerd

IB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/360M - 07-03-2016

Besluiten

Actualisatie beleid over toepassing van artikel 9, 10 en 15 Successiewet 1956

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/130M - 18-10-2016

Besluiten

Goedkeuring voor boeterente en rentemiddeling

IB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1486M - 27-11-2015

Besluiten

Goedkeuring met betrekking tot definitie woning in aanbouw vooruitlopend op wetswijziging

IB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/1947M - 26-11-2014

Besluiten

Aftrek eigenwoningrente voor vruchtgebruiker krachtens erfrecht

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/342M - 21-02-2014

Besluiten

Keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen; inhaal- en terugnameregeling bij negatieve inkomsten uit eigen woning en belastingvermindering bij keuzerecht

IB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2013/201M - 26-04-2013

Besluiten

Wijziging besluit over aftrek eigenwoningrente / groot aantal nieuwe standpunten

IB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/921 - 10-06-2010

Besluiten

Actualisering en aanvulling van het beleid voor de bijleenregeling

IB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/3057M - 26-08-2010

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Kosten renteswaps niet aftrekbaar als kosten eigen woning

IB - Arrest Hoge Raad - 16/05026 - ECLI:NL:HR:2017:1327 - 14-07-2017

Jurisprudentie

Vervolg HvJ ECLI:EU:C:2017:102 / hypotheekrenteaftrek Spaanse eigen woning

IB - Arrest Hoge Raad - 13/03468 - ECLI:NL:HR:2017:848 - 12-05-2017

Jurisprudentie

Swapbetalingen kwalificeren als eigenwoningschuld

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 16/05026 - ECLI:NL:PHR:2017:201 - 07-03-2017

Jurisprudentie

Schuld aan partner aangemerkt als eigenwoningschuld / stand eigenwoningreserve

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00864 - ECLI:NL:GHARL:2017:2100 - 14-03-2017

Jurisprudentie

Vergoeding op basis van derivatencontract niet aftrekbaar als eigenwoningrente

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00168 - ECLI:NL:GHARL:2017:1607 - 28-02-2017

Jurisprudentie

Geen aftrek hypotheekrente van aandeel ex-partner

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 15/4459 - ECLI:NL:RBZWB:2016:6624 - 13-04-2016

Jurisprudentie

Samenloop tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning en Hillen-aftrek

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 16/1258 - ECLI:NL:RBNHO:2016:9203 - 02-11-2016

Jurisprudentie

Koersverlies met betrekking tot omzetten geldlening geen aftrekbare kosten eigen woning

IB - Arrest Hoge Raad - 16/00934 - ECLI:NL:HR:2016:2136 - 23-09-2016

...Meer

Nieuws

Nieuws

Handreiking Belastingdienst over aanhorigheden in de eigenwoningregeling

IB - Belastingdienst - n.v.t. - 02-11-2018

Nieuws

Brochure echtscheidingsconvenant en eigen woning broodnodig

IB - Redactie FiscaalTotaal - FT20180806 - 23-08-2018

Nieuws

Belastingdienst publiceert handreiking eigenwoningreserve en bijleenregeling

IB - Belastingdienst - n.v.t. - 13-07-2018

Nieuws

Tijdelijke verhuur kamer blijft onbelast?!

IB - Redactie FiscaalTotaal - FT20180604 - 22-06-2018

Nieuws

Wat is een woning voor de overdrachtsbelasting?

WBR - Redactie FiscaalTotaal - FT20180602 - 14-06-2018

Nieuws

Ins en outs besluit verdeling eigenwoningverleden partners

IB - Redactie FiscaalTotaal - FT20180401 - 03-04-2018

Nieuws

Hof hanteert tweetrapstoets bij beoordelen aanhorigheid eigen woning

IB - Redactie FiscaalTotaal - FT20180306 - 15-03-2018

Nieuws

Renteaftrek restschuld eigen woning vervallen

IB - Belastingdienst - n.v.t. - 29-01-2018

Nieuws

Schenkingsvrijstelling eigen woning / rapport Rekenkamer over effecten op hypotheekschuld

IB / S&E - Algemene Rekenkamer - n.v.t. - 06-12-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Tijdelijke verruimde eigenwoningvrijstelling gold slechts eenmalig per kalenderjaar

BelastingMagazine - S&E - 01-12-2018 - J. Beers, M.E.H. Opgenoort en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Jan Huijgen in de ton - column over de verruimde vrijstelling schenkbelasting

BelastingMagazine - S&E - 01-10-2018 - A. Klein Sprokkelhorst

Vakliteratuur

De eigen woning, een fiscaal kaartenhuis?

Fiscaal Advies - IB - 01-10-2018 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

De eigen woning en kraakwacht

Fiscaal Advies - IB - 01-07-2018 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Benut overwaarde eigen huis via de 'verzilverlening'

Fiscaal Advies - IB - 01-05-2018 - J. E. van den Berg

Vakliteratuur

Waar laat ik fiscaal mijn vastgoed?

Fiscaal Advies - IB / VPB - 01-10-2017 - R.J. Meijer

...Meer