Aanmelden
Help
Favorieten en notities
Keuze rechtsvorm

Alles over

Persoonsgebonden aftrek

Over dit thema

Het begrip 'persoonsgebonden aftrek' is een verzamelbegrip waaronder een aantal bijzondere aftrekposten zijn opgenomen. Met het in aftrek laten van deze bijzondere posten worden met name niet-fiscale doeleinden nagestreefd aangezien het om uitgaven gaat die de overheid gewenst acht en wil stimuleren dan wel om (onvermijdelijke) uitgaven die de bestedingscapaciteit van belastingplichtigen ernstig aantasten.

Meer over dit thema