Aanmelden
Help
Favorieten en notities
Keuze rechtsvorm

Alles over

Afschrijving

Over dit thema

In dit themadossier staat de afschrijving op bedrijfsmiddelen centraal. Op grond van het goed koopmansgebruik moeten de baten en lasten van een ondernemer worden toegekend aan de jaren waarop deze betrekking hebben. Afschrijving komt neer op het verdelen van de kosten van bedrijfsmiddelen over de jaren waarin deze bedrijfsmiddelen hun nut afwerpen.

Meer over dit thema

Almanakken

IB Almanak

Afschrijving

IB Almanak - 2018

VPB Almanak

Tijdstip van winstneming

VPB Almanak - 2018

VPB Almanak

Onderhanden werk, gereed product

VPB Almanak - 2018

...Meer

Fiscale Cijfers

Besluiten

Afschrijving bedrijfsmiddelen

IB

Besluiten

Beperking afschrijving gebouwen

IB

Besluiten

Tijdelijke willekeurige afschrijving 2009/2010/2011 en 2013

IB

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 3.25 Jaarwinst

2018 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3 Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.30 Afschrijving op bedrijfsmiddelen

2018 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3 Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.30a Beperking afschrijving gebouwen

2018 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3 Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.31 Willekeurige afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen

2018 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3 Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.34 Willekeurige afschrijving andere aangewezen bedrijfsmiddelen

2018 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3 Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.38 Terugnemen willekeurige afschrijving

2018 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3 Heffingsgrondslag bij werk en woning

...Meer

Besluiten

Besluiten

Actualisering beleid voor (forfaitaire) winstvaststelling bij zeescheepvaart

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2013/1025M - 26-06-2013

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

BPM moet worden berekend naar tarief bij opname in kentekenregister maar afschrijving sluit (nog steeds) aan bij tarief eerste ingebruikname

Auto - Arrest Hoge Raad - 12/00962 (BY0567) - BY0567 - 19-10-2012

Jurisprudentie

Progressief tarief voor bouwleges van Parkstad Limburg onverbindend verklaard

FB - Uitspraak Hof Den Bosch - 11/00681 (BX9468) - BX9468 - 27-09-2012

...Meer

Nieuws

Nieuws

Afschrijvingsbeperking bedrijfsgebouw: bedrijfsmiddel of aanhorigheid?

IB - Redactie FiscaalTotaal - FT20180808 - 30-08-2018

Nieuws

Milieulijst 2017 gepubliceerd

IB / VPB - Bericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu - IENM/BSK-2016/232875 - 29-12-2016

Nieuws

MIA/Vamil in 2014 ook voor asbestverwijdering bij bedrijfsmatig verhuurde woningen

IB / VPB - Bericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu - IENM/BSK-2013/256395 - 03-12-2013

Nieuws

Belastingdienst verduidelijkt regeling willekeurige afschrijving juli - december 2013

IB / VPB - Belastingdienst - n.v.t. - 12-07-2013

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Methoden voor aftrek van uitgaven wegens aanschaf, verbetering en onderhoud van bedrijfsmiddelen

Weekblad fiscaal recht - IB - 17-10-2013 - Mr. C. Bruijsten en dr. J. Doornebal

Vakliteratuur

Afwaarderen van voorraadvastgoed in crisistijden

Weekblad fiscaal recht - 20-09-2012 - Prof. dr. T.M. Berkhout en dr. mr. J.M. van der Heijden RA

Vakliteratuur

De invloed van IFRS op de fiscale winstbepaling

Weekblad fiscaal recht - 03-01-2013 - Mr. R.H.J. Aelen

Vakliteratuur

Tijdelijke regeling willekeurige afschrijving

BelastingMagazine - 01-09-2010 - E. de Witte

Vakliteratuur

Belastingvoordeel voor investeringen die échte milieuwinst opleveren

Accountant Adviseur - 01-05-2010 - J. de Jonge

...Meer