Aanmelden
Help
Favorieten en notities
Keuze rechtsvorm

Alles over

Gebruikelijkloonregeling

Over dit thema

Een directeur-grootaandeelhouder heeft een dermate grote invloed op de gang van zaken binnen zijn BV dat hij ook zijn salaris zelf zou kunnen vaststellen en hierdoor een (onbedoeld) voordeel zou kunnen behalen. Daarom is in de wet bepaald dat een aanmerkelijkbelanghouder die arbeid verricht voor zijn BV een loon wordt geacht te ontvangen dat gebruikelijk is voor zijn werkzaamheden.

Meer over dit thema