Aanmelden
Help
Favorieten en notities
Keuze rechtsvorm

Alles over

Tax Control

Over dit thema

Tax control als concept houdt in dat men door het specifiek vormgeven, inrichten en afstemmen van de interne (beheers)organisatie in staat is om fiscale risico’s tijdig te signaleren, tijdig en volledig te kwantificeren en daarop effectief actie te ondernemen zodat een vooraf gedefinieerd restrisico overblijft. Om deze vormgeving en afstemming op een juiste wijze te kunnen effectueren is het van belang om te onderkennen dat de financiële functie van een organisatie niet noodzakelijkerwijs hoeft samen te vallen met de activiteiten die fiscaal relevant zijn.

Meer over dit thema