Aanmelden
Help
Favorieten en notities
Keuze rechtsvorm

Alles over

Staking van een IB-onderneming

Over dit thema

In dit themadossier worden de vormen van staking en stakingswinst behandeld. De Wet inkomstenbelasting 2001 verbindt een aantal bijzondere faciliteiten aan de stakingswinst. Het is dan ook niet verwonderlijk dat belastingplichtigen en Belastingdienst regelmatig discussie voeren over de vraag of er sprake is van staking van een onderneming en of belastingplichtige de faciliteiten die aan staking verbonden zijn mag toepassen.

Meer over dit thema


  • Wie van mijn klanten heeft de stakingsaftrek toegepast?