Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Zoektips

Zoektips

Op deze pagina vindt u tips die u helpen bij het zoeken in FiscaalTotaal. Heeft u nog vragen over het zoeken, dan kunt u een e-mail sturen aan de redactie >

Inhoudsopgave
Zoeken algemeen
Zoekresultaat
Zoeken met meer dan één trefwoord
Zoeken op datum
Zoeken op nummer
Zoeken in wetteksten
Zoeken op een pagina
Auto-aanvullen

Zoeken algemeen
Op elke pagina van FiscaalTotaal kunt u snel zoeken door rechtsboven in het scherm een zoekterm in te typen. U zoekt dan binnen heel FiscaalTotaal. Daarnaast kunt u zoeken per informatiebron. Als u vanuit de hoofdnavigatie doorklikt naar bijvoorbeeld almanakken, wetten of jurisprudentie ziet u een tweede zoekscherm. Met dit zoekscherm kunt u zoeken binnen bijvoorbeeld alleen jurisprudentie of zelfs binnen één almanak of wettekst.
Standaard worden alleen zoekresultaten uit het lopende en vorige kalenderjaar getoond.
Het zoekresultaat kunt u verfijnen via de filteropties in de linkerkolom. U kunt filteren op onder meer datum, belastingsoort en bron.

Zoekresultaat
Standaard wordt het meest relevante item (waarin het trefwoord het meest voorkomt) bovenaan getoond. Let op: de zoekresultaten worden voorgefilterd zodat u alleen resultaten uit het lopende en vorige kalenderjaar ziet. Wilt u informatie zoeken die ouder is, dan kunt u na uw zoekopdracht de datum aanpassen via de kalender in de linkerkolom.

U kunt het zoekresultaat verfijnen door te klikken op een van de opties in de linkerkolom van de pagina met zoekresultaten. Een verfijning kunt u ongedaan maken door op het kruisje in de linkerkolom te klikken of op de link 'Wis selectie'. De filters die u kunt gebruiken zijn:

- Relevant voor: belastingsoort (selecteer een belastingsoort en alleen resultaten van uw zoekterm die binnen de belastingsoort vallen worden weergegeven);

- Naslag: soort almanak en fiscale cijfers;

- Fiscale wijzers: soort fiscale wijzer;

- Sneller werken: checklists, modellen (templates), rekentools, themadossiers en cliëntdocumentatie;

- Recht: besluiten van de staatssecretaris, jurisprudentie (verder te filteren op instantie) en wetten;

- Actueel: nieuws (berichten van de redactie van FiscaalTotaal en overige te filteren instanties zoals het ministerie van Financiën) en vakliteratuur.

Tip Het is vaak zinvoller om eerst van de hoofdregel uit te gaan. Bijvoorbeeld: als het gaat om de vraag wanneer kleinschalige verhuur belastbare inkomsten gaat opleveren, is van belang of sprake is van een bron van inkomen. Er moet dan gezocht worden op 'bron' en bijvoorbeeld 'verhuur'. De hoofdregel en vaak voorkomende gevallen zijn goed omschreven in de almanakken, specifieke gevallen en meer actuele ontwikkelingen zijn te vinden in de andere bronnen zoals nieuws en fiscale cijfers. In de linkerkolom worden overigens ook de zoekresultaten in andere bronnen getoond.

Zoeken met meer dan één trefwoord
U kunt ook met meer dan één trefwoord zoeken. Het zoekresultaat zal alle documenten tonen waarin de trefwoorden beide voorkomen, zowel direct naast elkaar als los van elkaar.

Tip Gebruik niet meteen te specifieke of te veel termen bij het formuleren van een zoekopdracht. Zo zal de zoekopdracht 'uitspraak hoge raad ivm aftrek werkruimte huurhuis' geen resultaten opleveren omdat specifiek wordt gezocht naar al deze termen. Een betere zoekopdracht is 'aftrek werkruimte huur'. Met het filter 'bron' kunt u vervolgens de arresten van de Hoge Raad selecteren, en eventueel het jaar als dat bekend is.

Zoeken op datum
U kunt op twee manieren op datum zoeken:
1. door een datum in te typen in de zoekbox als dd-mm-jjjj of d-m-jjjj. Voorbeeld: '1 februari 2014' kan worden ingevuld als 01-02-2014 of als 1-2-2014. U kunt in de zoekbox overigens ook '1 februari 2014' invullen. U krijgt dan alle nieuwsberichten en jurisprudentie-items die de opgegeven datum als brondatum/uitspraakdatum hebben en overige items waarin die datum in de tekst voorkomt;
2. door een zoekterm in te typen in de zoekbox en vervolgens het zoekresultaat te filteren met behulp van de kalender links bovenin op de zoekresultatenpagina. In de kalender kunt u een 'datum van' en een 'datum tot' selecteren. De 'datum van' staat standaard ingesteld op 1 januari van het vorige kalenderjaar.

Let op: in eerste instantie bevat het zoekresultaat alleen items uit het lopende en vorige kalenderjaar. Wilt u informatie zoeken die ouder is, dan kunt u na uw zoekopdracht de datum aanpassen via de kalender in de linkerkolom. Bijvoorbeeld:
- u zoekt het arrest van de Hoge Raad met nr. 43.050 van 26 februari 2010 over de verlengde navorderingstermijn;
- als zoekterm vult u in '43.050';
- bij de zoekresultaten vindt u arresten die verwijzen naar 43.050 maar niet het arrest zelf;
- in de kalender links bovenin vult u bij de eerste datum 26-02-2010 in (u kunt direct de datum intypen of de pijltjestoetsen gebruiken), vervolgens klikt u op de knop 'Filter resultaten'. Nu staat het gezochte arrest bovenaan bij de zoekresultaten.

Zoeken op nummer
Arresten, uitspraken en conclusies van onder meer het Hof van Justitie van de EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken vindt u op de pagina Jurisprudentie. Besluiten van de staatssecretaris van Financiën staan op Besluiten. Berichten van het ministerie van Financiën en overige nieuwsberichten kunt u vinden bij Nieuws. U kunt zoeken op (rol- of zaak)nummer. Het nummer is exact overgenomen van de officiële bron, dus bijvoorbeeld 11/04002 of 43.484 voor een arrest van de Hoge Raad, 06/00320 of 06/3340 voor een uitspraak van een gerechtshof of rechtbank, BLKB2012/103M voor een besluit van de staatssecretaris van Financiën en C-434/03 voor een arrest van het Hof van Justitie van de EU. U kunt ook zoeken op LJN (landelijk jurisprudentienummer, bijvoorbeeld BB1191) of ECLI (European Case Law Identifier, bijvoorbeeld ECLI:NL:HR:2013:56).

Voorbeelden:
- niet 'AWB09/5155', maar '09/5155';
- niet: 'BK-09/00737', maar: '09/00737';
- niet: 'LJN BN0909', maar: 'BN0909';
- niet: '43484bis', maar: '43.484'.

Tip: op rechtspraak.nl (http://uitspraken.rechtspraak.nl/) kunt u het ECLI-nummer vinden van uitspraken waarvan u alleen een BNB-nummer of V-N nummer kent. Vervolgens kunt met het ECLI-nummer de uitspraken zoeken in FiscaalTotaal (let op de juiste notatie).

Let bij jurisprudentie op of de uitspraak van de juiste instantie is. Sommige rolnummers zijn niet uniek en zijn door meerdere rechtbanken of hoven gebruikt. Het is verder mogelijk dat oudere uitspraken twee LJ-nummers hebben omdat vroeger voor het instellen van cassatie bij de Hoge Raad nog een schriftelijke uitspraak nodig was die een eigen LJ-nummer kreeg. Een ouder LJ-nummer kan dus betrekking hebben op de mondelinge uitspraak of de schriftelijke. In FiscaalTotaal is natuurlijk maar een van beiden opgenomen; de uitspraak kan dus onder een ander LJ-nummer zijn opgenomen (het rolnummer is wél voor beide uitspraken hetzelfde!)

Bedenk ook dat niet alle jurisprudentie (meteen) wordt vrijgegeven. Als de inspecteur zich beroept op een bepaalde zaak die niet is vrijgegeven, moet hij hierin inzage verlenen.

Zoeken in wetteksten
U kunt zoeken binnen alle wetten of zelfs binnen één wet. Als u een bepaald wetsartikel wilt zoeken, kunt u voor het beste resultaat het artikelnummer en een trefwoord uit de naam van de wet intypen, bijvoorbeeld: artikel 31 wet omzetbelasting. Zoekt u de wettekst zoals die in bijvoorbeeld 2011 gold, dan kunt u het jaartal ook toevoegen aan uw trefwoorden, bijvoorbeeld artikel 31 wet omzetbelasting 2011.

Zoeken op een pagina
Als u op een pagina naar een bepaald woord wilt zoeken, bijvoorbeeld in een beleidsbesluit, dan kunt u een zoekterm invoeren door tegelijk de Control-toets en de F-toets in te drukken of de toets F3 te gebruiken.

Auto-aanvullen
Als u zoekt binnen heel FiscaalTotaal via de zoekbox rechtsboven op elk pagina, krijgt u bij het intypen van uw zoekterm een lijst met suggesties. U kunt deze zoektermen gebruiken, eventueel zelf aanvullen en combinaties van trefwoorden maken.

Enkelvoud/meervoud, vervoegingen, synoniemen en afkortingen
De zoekmachine van FiscaalTotaal zoekt automatisch op enkel- en meervoud van een zoekterm en op vervoegingen. Als u bijvoorbeeld zoekt op 'preferent aandeel' krijgt u ook zoekresultaten met 'preferente aandelen'.

Voor een aantal zoekwoorden geldt dat ook op synoniemen en samenhangende begrippen wordt gezocht. Bijvoorbeeld: als u 'fictief salaris' invult, wordt ook gezocht op 'gebruikelijk loon' en 'gebruikelijkloonregeling'. Daarnaast bevat de synoniemenlijst veel gebruikte afkortingen, zoals 'tbs' - 'terbeschikkingstelling(sregeling)' en 'dga' - 'directeur-grootaandeelhouder'.

Tip Kijk ook naar de verwijzingen bij artikelen. Hiermee komt u soms ook snel bij relevante informatie of kunt u een betere zoekopdracht samenstellen. De themadossiers zijn vaak een goede ingang bij het zoeken omdat ze over de hele breedte van het onderwerp informatie bevatten.

Tip Gebruik geen afkortingen in uw zoektermen, dus niet 'schadevergoeding i.v.m. ontslag' maar 'schadevergoeding ontslag'.