Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Loonbelasting

Nieuws

Nieuws

Kamerbrief over WBSO in 2020

LB - Bericht Ministerie van Economische Zaken - DGBI-I&K/19219338 - 17-09-2019

Nieuws

Antwoorden Kamervragen over de youngtimerregeling

LB - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000093708 - 14-06-2019

Nieuws

Antwoorden vragen over teveel belasting door oud-gevangenispersoneel

LB - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000027914 - 11-03-2019

Nieuws

Kamerbrief invulling € 100 miljoen lastenverlichting mkb

LB - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000016886 - 01-02-2019

Nieuws

Kopie identiteitsbewijs niet in strijd met AVG

LB - Belastingdienst - n.v.t. - 05-12-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Terechte naheffing privégebruik auto door werknemers; geen gewekt vertrouwen

LB - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00171 t/m 18/00174 - ECLI:NL:GHSHE:2019:1877 - 17-05-2019

Jurisprudentie

Letselschadevergoeding voor lid vrijwillige brandweer behoort niet tot het loon

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 18/3728 - ECLI:NL:RBNNE:2019:3745 - 03-09-2019

Jurisprudentie

Niet voldaan aan voorwaarden 30%-regeling

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 18/2529 - ECLI:NL:RBNHO:2019:7844 - 11-09-2019

Jurisprudentie

Vaste onkostenvergoedingen en privégebruik auto; terechte naheffing loonheffing

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/01005 en 18/01006 - ECLI:NL:GHARL:2019:7343 - 10-09-2019

Jurisprudentie

Privaatrechtelijke dienstbetrekking; te hoge grondslag voor premieheffing

LB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/2843 - ECLI:NL:RBGEL:2019:3715 - 19-08-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit op WOB-verzoek over onderzoeksrapport 30%-regeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-0000187378 - 14-12-2018

Besluiten

Actualisering besluit cafetariaregelingen / voorbeeld budgetregeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-188201 - 12-12-2017

Besluiten

Actualisering besluit over pensioenen in verband met Wet uitfasering PEB

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-126948 - 24-11-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Een wereld van verschil

BelastingMagazine - LB - 01-04-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Gezagsverhouding tussen moeder en dochter

BelastingMagazine - LB - 01-02-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Niet bestaande rechtspersoon en crisisheffing

BelastingMagazine - LB - 01-01-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Wetgeving ‘werken als zelfstandige’

BelastingMagazine - LB / SV - 01-01-2019 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Nederland vestigingsland

BelastingMagazine - LB - 01-12-2018 - J. van den Beldt

...Meer