Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Sociale verzekeringen

Nieuws

Nieuws

Wijziging Besluit Wfsv

SV - Bericht Ministerie van SZW - Staatsblad 2019, 236 - 24-06-2019

Nieuws

Wijziging Regeling Wfsv i.v.m. aanpassing premiedifferentiatie werknemersverzekeringen

SV - Bericht Ministerie van SZW - 2019-0000100495 - 08-07-2019

Nieuws

Kabinet verlengt IOW met 4 jaar

SV - Bericht Ministerie van SZW - geen - 05-07-2019

Nieuws

Antwoorden op vragen over belasting- en sociale zekerheidspositie grensarbeiders

SV - Bericht Ministerie van SZW - 26834 - 01-07-2019

Nieuws

Brede steun Eerste Kamer langzamere stijging AOW-leeftijd

SV - Eerste Kamer - 35223 - 02-07-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Geen integrale proceskostenvergoeding voor Rijnvarende

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00276 - ECLI:NL:GHDHA:2019:2532 - 10-09-2019

Jurisprudentie

Vaststelling premie Whk; bewijslast; terechte toerekening uitkeringslasten

SV - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 18/3836 - ECLI:NL:RBDHA:2019:9742 - 12-09-2019

Jurisprudentie

Verzekerings- en premieplicht Rijnvarende

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00488 - ECLI:NL:GHDHA:2019:2481 - 18-09-2019

Jurisprudentie

Intrekking A1-verklaring; geen schadevergoeding en integrale kostenvergoeding

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00418 - ECLI:NL:GHDHA:2019:2480 - 18-09-2019

Jurisprudentie

Werknemers met Duitse mini-jobs zijn in Nederland niet verzekerd

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑95/18 en C‑96/18 - ECLI:EU:C:2019:767 - 18-09-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Geen cassatie in zaak premies werknemersverzekeringen voor twee dga’s

SV - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000032229 - 26-02-2019

Besluiten

Internationale inlichtingenuitwisseling met Tsjechië

IB / P&L / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2015-5294 M - 09-11-2015

Besluiten

Geactualiseerd besluit over berekening loon bij buitenlandse sociale verzekeringen

LB / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2014/144M - 24-03-2014

Besluiten

Gevolgen Nikula-arrest voor de berekening van ziektekostenpremies van dubbelgepensioneerden

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/529M - 26-01-2010

Besluiten

Samenvoeging en actualisering kwalificatie buitenlandse sociale verzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/93M - 07-04-2009

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Loondoorbetaling bij ziekte en WIA

BelastingMagazine - SV - 01-04-2019 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Pensioenperikelen

BelastingMagazine - P&L / SV - 01-02-2019 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Wetgeving ‘werken als zelfstandige’

BelastingMagazine - LB / SV - 01-01-2019 - B. Tappèl

Vakliteratuur

No-riskpolis en banenplan

BelastingMagazine - SV - 01-12-2018 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Platformisering bedreigt sociale zekerheid

Fiscaal Advies - LB / SV - 01-12-2018 - G. Gelling

...Meer