Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Artikel 81-overzicht

Overzicht van cassatieberoepen die in 2018 op grond van artikel 81 Wet RO zijn verworpen.

Er is ook een overzicht van artikel 81 Wet RO-arresten beschikbaar voor 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 en 2009.

Aftrek verbouwingskosten als specifieke zorgkosten / geen bron van inkomen meerIB - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/00675 en 15/00676 - ECLI:NL:GHSHE:2016:5369 - 01-12-2016Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 5 januari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 17/00123, ECLI:NL:HR:2018:4).
Gemeente Naarden mag van netbeheerder in 2012 precariobelasting heffenLokaal - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 16/00289 - ECLI:NL:GHAMS:2017:1500 - 21-03-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 5 januari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 17/02184, ECLI:NL:HR:2018:8)
Recreatiepark is in hoofdzaak dienstbaar aan woondoeleindenLokaal - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/00079 - ECLI:NL:GHSHE:2017:1419 - 30-03-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 5 januari 2018 door de Hoge Raad (deels) verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 17/02317, ECLI:NL:HR:2018:3)
Weigering nultarief vanwege moedwillige betrokkenheid bij btw-carrouselfraudeBTW - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00407 - ECLI:NL:GHARL:2016:9284 - 22-11-2016Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 19 januari 2018 door de Hoge Raad (deels) verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (16/06245, ECLI:NL:HR:2018:51)
Vrijval HIR door ontbreken herinvesteringsvoornemen / geen rechtsgeldig compromisVPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 15/01271 en 15/01315 - ECLI:NL:GHARL:2017:2850 - 04-04-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 19 januari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/02521, ECLI:NL:HR:2018:54)
Naheffingsaanslag zonder tijdvak / geen interne compensatie door vergunninghouderAuto / FB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/00440 - ECLI:NL:GHSHE:2017:1931 - 04-05-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 26 januari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/02825, ECLI:NL:HR:2018:102)
Niet-ontvankelijk beroep / rechter mag op voorlopig oordeel terugkomenFB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03589 - ECLI:NL:GHSHE:2017:3405 - 31-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 26 januari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03219, ECLI:NL:HR:2018:100)
Termijnoverschrijding / geen geldig verzoek om adreswijzigingVPB - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00528 - ECLI:NL:GHAMS:2017:2622 - 06-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 26 januari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03896, ECLI:NL:HR:2018:105)
Hoger beroep niet niet-ontvankelijk, maar ongegrondVPB - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00571 - ECLI:NL:GHDHA:2017:2122 - 04-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 26 januari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03914, LI:NL:HR:2018:106)
Terbeschikkingstellingsresultaat verkocht pand / invloed huwelijksgoederenregimeIB - Uitspraak Hof Amsterdam - 15/00627 en 15/00628 - ECLI:NL:GHAMS:2016:5812 - 06-12-2016Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 2 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/00223, ECLI:NL:HR:2018:137)
Juiste heffing bij afkoop kapitaalverzekering / geen renteaftrek op TBS-resultaatIB - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00442 - ECLI:NL:GHDHA:2017:425 - 22-02-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 2 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/01751, ECLI:NL:HR:2018:128)
Geen dwangsom omdat belastingplichtige zelf onzorgvuldig heeft gehandeldFB / Lokaal - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00502 - ECLI:NL:GHDHA:2017:2143 - 12-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 2 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03543, ECLI:NL:HR:2018:131)
Onroerende zaak kwalificeert ten tijde van verkrijging niet als woning / opzetWBR - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00816 - ECLI:NL:GHARL:2017:5323 - 27-06-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 9 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03806, ECLI:NL:HR:2018:168)
Geen dienstbetrekking voor krantenbezorger / resultaat uit overige werkzaamhedenIB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/01104 en 16/01105 - ECLI:NL:GHARL:2017:8427 - 26-09-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 9 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04945, ECLI:NL:HR:2018:173)
Terechte verzuimboete voor te late betaling MRB / gevolgen schending hoorplichtAuto - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00310 - ECLI:NL:GHDHA:2017:293 - 10-01-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 16 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/00650, ECLI:NL:HR:2018:217)
Bezwaren ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard / dwangsom / proceskostenFB - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00412 en 16/00413 - ECLI:NL:GHDHA:2017:1186 - 25-04-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 16 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/02667, ECLI:NL:HR:2018:210)
Geschrift ten onrechte aangemerkt als ambtshalve genomen beschikkingFB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/01338 - ECLI:NL:GHARL:2017:7521 - 30-08-2017 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 16 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04713, ECLI:NL:HR:2018:214)
WOZ-waarde volkstuinen / reis- en verletkosten voor bijwonen taxatie bezwaarfaseLokaal - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00040, 16/00041, 17/00203 en 17/00204 - ECLI:NL:GHAMS:2017:1781 - 20-04-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/02664, ECLI:NL:HR:2018:275)
Terechte aanslagen rioolheffing / opbrengstlimiet niet overschredenLokaal - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 15/01488 - ECLI:NL:GHARL:2017:4957 - 13-06-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03166, ECLI:NL:HR:2018:271)
Geen sprake van inhouding loonheffingen door Belgische vennootschapIB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/00294 - ECLI:NL:GHSHE:2017:3229 - 13-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03636, ECLI:NL:HR:2018:272)
WOZ-waarde voormalig schoolgebouw dat in gebruik is bij kerkLokaal - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00520 - ECLI:NL:GHDHA:2017:1786 - 21-06-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03644, ECLI:NL:HR:2018:278)
Subsidie op termijn terecht aangemerkt als negatieve persoonsgebonden aftrekIB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 15/00296 - ECLI:NL:GHARL:2017:5328 - 27-06-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03757, ECLI:NL:HR:2018:273)
WOZ-waarde jeugdgebouw / kerken- en waterstaatswerkenuitzondering niet van toepassingLokaal - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00521 - ECLI:NL:GHDHA:2017:1787 - 21-06-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03812, ECLI:NL:HR:2018:279)
Vereiste aangifte niet gedaan / omkering bewijslast / verzuimboeteIB - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00007 - ECLI:NL:GHDHA:2017:2099 - 27-06-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03813, ECLI:NL:HR:2018:274)
Geen verschoonbare termijnoverschrijding / bezwaar niet-ontvankelijkFB / S&E - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 16/00148 - ECLI:NL:GHSHE:2017:3397 - 27-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04307, ECLI:NL:HR:2018:280)
Verlies op onzakelijke lening niet aftrekbaar / geen prejudiciële vragenIB - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/00908 - ECLI:NL:GHSHE:2017:362 - 03-02-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 2 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/01191, ECLI:NL:HR:2018:291)
Terechte naheffing parkeerbelasting / formele onjuistheden / geen benadelingLokaal - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03771 - ECLI:NL:GHSHE:2017:3068 - 05-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 2 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03837, ECLI:NL:HR:2018:296)
Vrijstellingen oldtimers van rechtswege beëindigd / geen schending artikel 1 EPAuto - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/01448 t/m 15/01452, 16/03356 en 16/03357 - ECLI:NL:GHSHE:2017:3306 - 20-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 2 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04151, ECLI:NL:HR:2018:298)
Juiste objectafbakening hofjeswoningen, dienstwoning koster en bedrijfsruimtenLokaal - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00157 - ECLI:NL:GHAMS:2017:1744 - 09-05-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 16 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03154, ECLI:NL:HR:2018:344)
Verzoek vergoeding bezwaarkosten / hoorplicht / rechtsbijstand niet beroepsmatigFB / Lokaal - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/00001 - ECLI:NL:GHSHE:2017:707 - 24-02-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 16 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/01665, ECLI:NL:HR:2018:349)
Geen hoger aftrekbaar bedrag aan extra vervoerskosten wegens invaliditeitIB - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00462 - ECLI:NL:GHAMS:2017:4036 - 28-09-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 16 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03809, ECLI:NL:HR:2018:346)
Aftrek zorgkosten / Rechtbank mocht niet terugkomen op oordelen tussenuitspraakIB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/00257 en 16/00258 - ECLI:NL:GHSHE:2017:3847 - 07-09-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 16 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04864, ECLI:NL:HR:2018:347)
Terbeschikkingstelling auto aan dga / bijtelling ondanks verbod privégebruikLB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/01418 t/m 16/01420 - ECLI:NL:GHARL:2017:3897 - 10-05-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 16 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/02936, ECLI:NL:HR:2018:350)
Verzwegen inkomsten / compromis in hoger beroepsfase / gebondenheidIB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00148 t/m 16/00155 - ECLI:NL:GHARL:2017:4928 - 13-06-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 16 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03506, ECLI:NL:HR:2018:351)
Inwonerschap / forfaitair voordeel buitenlandse beleggingslichamenIB - Uitspraak Hof Amsterdam - 14/00741 t/m 14/00745 - ECLI:NL:GHAMS:2016:5750 - 22-12-2016Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/00474, ECLI:NL:HR:2018:407)
Geen ondernemerschap ten aanzien van kantoor / vernietiging naheffingsaanslagenBTW - Uitspraak Hof Den Haag - 15/00897 en 15/00898 - ECLI:NL:GHDHA:2017:1271 - 02-05-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/02789, ECLI:NL:HR:2018:400)
Omkering bewijslast / redelijke schatting / diverse formele stellingenIB - Uitspraak Hof Den Haag - 15/00890 t/m 15/00893 - ECLI:NL:GHDHA:2017:1269 - 02-05-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/02792, ECLI:NL:HR:2018:409)
Aankoopsom woning geen uitgave wegens ziekte / geen sprake van hulpmiddelIB - Uitspraak Hof Den Haag - 15/00884, 15/00885 en 15/00886 - ECLI:NL:GHDHA:2017:1267 - 02-05-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/02794, ECLI:NL:HR:2018:415)
Juiste achterwaartse verliesverrekening / geen immateriële schadevergoedingIB - Uitspraak Hof Den Haag - 15/00883 - ECLI:NL:GHDHA:2017:1266 - 02-05-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/02795, ECLI:NL:HR:2018:416)
Terechte naheffing omzetbelasting / ondernemerschap / geen dubbele heffingBTW - Uitspraak Hof Den Haag - 15/00878 - ECLI:NL:GHDHA:2017:1263 - 02-05-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/02798, ECLI:NL:HR:2018:418)
WOZ-waardering grasland met schuren / terechte aanslag OZB gebruikersbelastingLokaal - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00438 en 16/00439 - ECLI:NL:GHARL:2017:6234 - 18-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04249, ECLI:NL:HR:2018:401)
Geen ongeoorloofd onderscheid bij vrijstellingen erfbelasting / stukken van de zaakS&E - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00029 - ECLI:NL:GHDHA:2017:2430 - 19-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04310, ECLI:NL:HR:2018:402)
Outdooractiviteiten van activiteiten- en evenementenbureau vallen door gebruikte locaties niet onder verlaagd tariefBTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 15/00027 - ECLI:NL:GHARL:2016:5198 - 28-06-2016Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 30 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (16/04080, ECLI:NL:HR:2018:476)
Tariefindeling voor douanerechten van harpsluitingAlg - Uitspraak Hof Amsterdam - 15/00776 - ECLI:NL:GHAMS:2016:4516 - 15-11-2016Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 30 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (16/05990, ECLI:NL:HR:2018:477)
VAR-wuo medewerker thuiszorg voor terminale patiënten terecht herzien in VAR-loonIB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 15/01435 en 15/01436 - ECLI:NL:GHARL:2016:10247 - 20-12-2016Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 30 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/00397, ECLI:NL:HR:2018:467)
Tariefindeling voor douanerechten van stof voor plisségordijnenAlg - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00295 - ECLI:NL:GHAMS:2017:1146 - 14-02-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 30 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/01603, ECLI:NL:HR:2018:478)
Geen bron van inkomen voor beeldend kunstenaar / geen aftrek extra vervoerskosten IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00825 - ECLI:NL:GHARL:2017:5322 - 27-06-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 30 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03481, ECLI:NL:HR:2018:460)
Ziekenverzorgster die AWBZ-zorg verleent is geen ondernemerIB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00903 en 16/00904 - ECLI:NL:GHARL:2017:6786 - 15-08-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 30 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/00490, ECLI:NL:HR:2018:462)
Belegging in teakhout / vermogensrendementsheffing niet te hoog / beslistermijnIB - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00389 - ECLI:NL:GHDHA:2017:3585 - 05-09-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 30 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04640, ECLI:NL:HR:2018:464)
VAR-wuo voor machinist terecht herzien en vervangen door VAR-loonIB - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00439 - ECLI:NL:GHDHA:2017:2415 - 22-08-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 30 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04662, ECLI:NL:HR:2018:468)
Pensioenuitkering terecht tot belastbaar inkomen gerekend / omkering bewijslastIB / FB - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00065 - ECLI:NL:GHDHA:2017:3584 - 26-09-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 30 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/05222, ECLI:NL:HR:2018:472)
Btw-naheffingsaanslag van € 355.534 voor (frauderende) bouwondernemerBTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 11/00438 - ECLI:NL:GHARL:2016:3128 - 19-04-2016Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 6 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (16/02792, ECLI:NL:HR:2018:515)
E-reader terecht op basis van hoofdfunctie ingedeeld onder sluitpost GNAlg - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00311 - ECLI:NL:GHAMS:2017:1147 - 16-02-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 6 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/01658, ECLI:NL:HR:2018:528)
Onterechte toepassing margeregeling door caravanhandelaarBTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00293 - ECLI:NL:GHARL:2017:2311 - 21-03-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 6 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/02052, ECLI:NL:HR:2018:530)
Juiste legesaanslag voor nieuwe aanvraag omgevingsvergunningenLokaal - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/01009 - ECLI:NL:GHARL:2017:7187 - 22-08-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 6 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04537, ECLI:NL:HR:2018:518)
Terechte naheffing voor ter beschikking gestelde auto / vergrijpboete vernietigdLB - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00563 - ECLI:NL:GHAMS:2017:3772 - 29-08-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 6 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04709, ECLI:NL:HR:2018:519)
Terechte herzieningsbeschikking van restant persoonsgebonden aftrekIB - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/01360 - ECLI:NL:GHSHE:2017:4286 - 06-10-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 6 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/05315, ECLI:NL:HR:2018:521)
Geen kostenvergoeding vanwege vergissing van € 1FB - Uitspraak Hof Amsterdam - 17/00017 - ECLI:NL:GHAMS:2018:96 - 18-01-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 6 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/00337, ECLI:NL:HR:2018:526)
Gepretendeerde overheidsvergoeding niet verrekenbaar met aanslagIB - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/01165 en 15/01166 - ECLI:NL:GHSHE:2016:3711 - 18-08-2016Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 13 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (16/04786, ECLI:NL:HR:2018:589)
Taiwanese KvK is geen douaneautoriteit / navordering antidumpingrechtenAlg - Uitspraak Hof Amsterdam - 15/00871 - ECLI:NL:GHAMS:2016:5575 - 06-12-2016Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 13 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/00218, ECLI:NL:HR:2018:580)
Systeem artikel 28c Invorderingswet 1990 geoorloofd / immateriële schade / proceskostenvergoedingAuto / FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 15/00422 - ECLI:NL:GHARL:2017:1591 - 28-02-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 13 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/01548, ECLI:NL:HR:2018:583)
Invoer margeauto / immateriële schade en proceskosten / samenhangende zakenAuto - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 15/00428 - ECLI:NL:GHARL:2017:2693 - 28-03-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 13 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/02091, ECLI:NL:HR:2018:582)
Invoer marge-auto / passende rentevergoeding / immateriële schade en proceskostenAuto - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 15/00434 - ECLI:NL:GHARL:2017:2590 - 28-03-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 13 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/02101, ECLI:NL:HR:2018:564)
Toepassing margeregeling bij handel in munten / geen dubbele belastingBTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00369 - ECLI:NL:GHARL:2017:2583 - 28-03-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 13 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/02195, ECLI:NL:HR:2018:588)
Controle met scanauto niet strijdig met artikel 8 EVRM / geen kostenvergoedingFB / Lokaal - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00205 - ECLI:NL:GHAMS:2017:1783 - 25-04-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 13 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/02365, ECLI:NL:HR:2018:566)
Ambtshalve vastgestelde aanslagen omdat vereiste aangiften niet zijn gedaanIB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/00263 t/m 16/00266 - ECLI:NL:GHSHE:2017:3073 - 06-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 13 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03811, ECLI:NL:HR:2018:590)
Vernietiging informatiebeschikking inzake verzwegen bankrekening KB-LuxFB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 15/01235 - ECLI:NL:GHARL:2017:5864 - 11-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 13 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04027, ECLI:NL:HR:2018:568)
Crisisheffing voor voetbalclub in Eredivisie geen buitensporige lastLB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03794 - ECLI:NL:GHSHE:2017:3406 - 27-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 13 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04331, ECLI:NL:HR:2018:570)
Naheffing bpm ter zake van ingevoerde auto / geen strijd met artikel 110 VWEUAuto - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03452 - ECLI:NL:GHSHE:2017:3642 - 17-08-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 13 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04502, ECLI:NL:HR:2018:591)
Verrekening van onjuiste voorlopige aanslag met definitieve aanslagIB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00001 - ECLI:NL:GHARL:2017:7522 - 30-08-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 13 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04706, ECLI:NL:HR:2018:572)
Terechte naheffing privégebruik auto / vernietiging vergrijpboeteLB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/01110 t/m 16/01114 - ECLI:NL:GHARL:2017:7657 - 05-09-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 13 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04865, ECLI:NL:HR:2018:573)
Bij afkoop lijfrente is terecht revisierente in rekening gebrachtIB / P&L - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00366 - ECLI:NL:GHDHA:2017:1520 - 18-01-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 20 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/01043, ECLI:NL:HR:2018:627)
Bosbouwvrijstelling niet van toepassing / geen gewekt vertrouwenIB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00328 en 16/00329 - ECLI:NL:GHARL:2017:5862 - 11-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 20 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04041, ECLI:NL:HR:2018:639)
Redelijke schatting inkomsten henneptelerIB - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00328 en 17/00352 - ECLI:NL:GHAMS:2017:3121 - 20-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 20 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04277, ECLI:NL:HR:2018:641)
Vermakelijkheidsretributie voor verhuur van onbemande sloepen in AmsterdamLokaal - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00589 en 16/00590 - ECLI:NL:GHAMS:2017:4033 - 03-10-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 20 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/05345, ECLI:NL:HR:2018:629)
Verplichting tot betaling licentievergoeding / zakelijkheid hoogte vergoedingLokaal - Uitspraak Hof Amsterdam - 15/00016 - ECLI:NL:GHAMS:2016:1464 - 05-04-2016Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 4 mei 2018 door de Hoge Raad (deels) verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/0004, ECLI:NL:HR:2018:673)
Besluit tot verstrekken btw-nummer is uitgezonderd van bezwaar en beroepFB / BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/00497 - ECLI:NL:GHSHE:2017:702 - 23-02-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 4 mei 2018 door de Hoge Raad (deels) verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/01660, ECLI:NL:HR:2018:674)
Vernietiging naheffingsaanslag na bezwaar / afzien van horen / geen kostenvergoedingLokaal - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03516 - ECLI:NL:GHSHE:2017:5172 - 24-11-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 4 mei 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/05085, ECLI:NL:HR:2018:689)
Inspecteur handelde niet onrechtmatig door aangifte nader te onderzoekenIB - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00365 - ECLI:NL:GHDHA:2017:2861 - 06-10-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 4 mei 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/05320, ECLI:NL:HR:2018:690)
Forensenbelasting voor inwoner Italië met recreatiewoning in NederlandLokaal - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 17/262 - ECLI:NL:RBDHA:2017:14060 - 23-11-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 4 mei 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/06111, ECLI:NL:HR:2018:691)
Vereiste aangiften niet gedaan / blokkade persoonlijk domein / omkering bewijslastFB / VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00688 en 16/00689 - ECLI:NL:GHARL:2017:4367 - 23-05-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 25 mei 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03216, ECLI:NL:HR:2018:770)
Op verkrijging vrijgesteld vermogen kan geen IB-latentie worden toegepastS&E - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 16/7485 - ECLI:NL:RBDHA:2017:11832 - 05-09-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 25 mei 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04946, ECLI:NL:HR:2018:761)
WOZ-waardering / geen erfdienstbaarheid / geen hogere waarderingsvrijstelling Lokaal - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00134 - ECLI:NL:GHAMS:2017:2862 - 06-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 25 mei 2018 door de Hoge Raad (deels) verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03950, ECLI:NL:HR:2018:625)
Geen HIR-dotatie voor in werkelijkheid niet genoten boekwinstcorrectieIB - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 16/00413 en 16/00414 - ECLI:NL:GHAMS:2017:4749 - 19-09-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 25 mei 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/05132, ECLI:NL:HR:2018:768)
Inspecteur beschikt over nieuw feit voor navordering betreffende vrijval HIRVPB - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/00589 en 15/00590 - ECLI:NL:GHSHE:2016:5583 - 15-12-2016Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 1 juni 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/00333, ECLI:NL:HR:2018:800)
Terechte navordering van niet aangegeven winst administratiekantoor / boetesIB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00642 t/m 16/00646 - ECLI:NL:GHARL:2017:4089 - 16-05-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 1 juni 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03084, ECLI:NL:HR:2018:810)
Lid van coöperaties / nieuw feit om na te vorderen / toepassing gebruikelijk loonIB / LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 15/01222 t/m 15/01224 - ECLI:NL:GHARL:2017:6563 - 01-08-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 1 juni 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04366, ECLI:NL:HR:2018:806)
Geen ondernemerschap door lidmaatschap van coöperaties / gebruikelijk loonIB / LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 15/01225 en 15/01226 - ECLI:NL:GHARL:2017:6568 - 01-08-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 1 juni 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04369, ECLI:NL:HR:2018:807)
Geldlening aan startende ondernemer geen ondernemingsvermogen / geen afwaarderingIB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00555 en 16/00556 - ECLI:NL:GHARL:2017:6777 - 08-08-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 1 juni 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04436, ECLI:NL:HR:2018:812)
Verzekeringsplicht en premieplicht voor rijnvarende in NederlandSV - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 13/00694 - ECLI:NL:GHARL:2017:6785 - 15-08-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 1 juni 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04541, ECLI:NL:HR:2018:803)
Honorarium raadslid / Thaise activiteiten / kostenaftrek werkruimteIB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/01351 t/m 16/01356 - ECLI:NL:GHARL:2017:8755 - 10-10-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 1 juni 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/05464, ECLI:NL:HR:2018:808) 
Geen aftrek specifieke zorgkosten / geen bron van inkomenIB - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00508 en 16/00509 - ECLI:NL:GHDHA:2017:3352 - 14-11-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 1 juni 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/06120, ECLI:NL:HR:2018:809)
Reële prestaties / aftrek voorbelasting over verkeerde tijdvak / geen boeteBTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 14/00909 - ECLI:NL:GHSHE:2017:1523 - 06-04-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 8 juni 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/02361, ECLI:NL:HR:2018:885)
Feitelijk bestuurder van bv is terecht aansprakelijk gesteldFB / LB / BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 14/00379 - ECLI:NL:GHSHE:2017:1521 - 06-04-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 8 juni 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/02362, ECLI:NL:HR:2018:853)
Als arts-acupuncturist verrichte activiteiten vormen geen bron van inkomenIB - Uitspraak Hof Amsterdam - 17/00043 en 17/00044 - ECLI:NL:GHAMS:2017:3994 - 27-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 8 juni 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04216, ECLI:NL:HR:2018:811)
Stamrechtuitkeringen zijn genoten / waardering / ambtshalve vermindering aanslagenIB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03590 en 16/03591 - ECLI:NL:GHSHE:2017:3839 - 07-09-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 8 juni 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04861, ECLI:NL:HR:2018:888)
Voormalige demonstratieauto aangemerkt als nieuwe auto / terechte naheffing BPMAuto - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00337 - ECLI:NL:GHDHA:2017:2811 - 22-09-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 8 juni 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/05003, ECLI:NL:HR:2018:887)
Overbedeling m.b.t. voormalige echtelijke woning belast als afkoop alimentatieIB - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00440 en 17/00441 - ECLI:NL:GHDHA:2017:2941 - 17-10-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 8 juni 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/05516, ECLI:NL:HR:2018:868)
Erfpachter is genothebbende / overdrachtsfictie niet strijdig met artikel 1 EPLokaal - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 15/01274 - ECLI:NL:GHARL:2017:8969 - 17-10-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 8 juni 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/05605, ECLI:NL:HR:2018:889)
Hoger beroep om evidente fout Rechtbank te herstellen / kostenvergoedingFB - Uitspraak Hof Amsterdam - 17/00264 - ECLI:NL:GHAMS:2017:5126 - 30-11-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 8 juni 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/05956, ECLI:NL:HR:2018:871)
Aansprakelijkheid voor omzetbelasting ten name van fiscale eenheidBTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03642 - ECLI:NL:GHSHE:2017:4845 - 10-11-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 8 juni 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/06039, ECLI:NL:HR:2018:867)
6% overdrachtsbelasting voor kantoorpand dat wordt verbouwd tot woningWBR - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/01381 - ECLI:NL:GHARL:2017:9868 - 14-11-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 8 juni 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/06072, ECLI:NL:HR:2018:872)
Verhuur appartement en parkeerplaats is één economische handelingBTW - Uitspraak Hof Amsterdam - 15/00595 - ECLI:NL:GHAMS:2016:3104 - 14-06-2016Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 15 juni 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (16/03750, ECLI:NL:HR:2018:937)
Geen verlaagd btw-tarief voor liggelden jachthavenBTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 15/01045 - ECLI:NL:GHARL:2016:7298 - 13-09-2016Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 15 juni 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (16/05180, ECLI:NL:HR:2018:912)
Btw-tarief / vergoeding voor liggelden in jachthaven / geen sportaccommodatieBTW - Uitspraak Hof Amsterdam - 17/00013 t/m 17/00016 - ECLI:NL:GHAMS:2017:2624 - 06-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 15 juni 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03958, ECLI:NL:HR:2018:923)
Liggelden in jachthaven belast naar algemene btw-tarief / geen sportaccommodatieBTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/01148 - ECLI:NL:GHARL:2017:6781 - 08-08-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 15 juni 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04452, ECLI:NL:HR:2018:924)
Vaststellingsovereenkomst gebrekkig uitgevoerd / geen integrale kostenvergoedingFB - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00161 - ECLI:NL:GHAMS:2017:4037 - 29-08-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 15 juni 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04714, ECLI:NL:HR:2018:940)
Contractuele gedoogplicht staat aan heffing precariobelasting in de wegLokaal - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00583 - ECLI:NL:GHDHA:2017:2784 - 26-09-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 15 juni 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/05145, ECLI:NL:HR:2018:926)
Door beoordelingsfout geen navordering van inkomensafhankelijke combinatiekortingIB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/00283 - ECLI:NL:GHSHE:2017:4320 - 06-10-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 15 juni 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/05424, ECLI:NL:HR:2018:927)
Redelijke schatting inkomsten uit handel in XTC-pillen / terechte boeteIB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03500, 16/03575 en 16/03577 - ECLI:NL:GHSHE:2017:4305 - 06-10-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 15 juni 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/05451, ECLI:NL:HR:2018:928)
Terechte navordering ten aanzien van verliezen op beleggingen / nieuw feitIB - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00537 t/m 17/00539 - ECLI:NL:GHDHA:2017:4131 - 19-12-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 15 juni 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/00347, ECLI:NL:HR:2018:936)
Belastbaarheid rentebestanddeel kapitaalverzekering / geen rechterlijke toetsingIB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00313 - ECLI:NL:GHARL:2018:35 - 03-01-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 15 juni 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/00550, ECLI:NL:HR:2018:939)
Onjuist afgegeven certificaten / geen beroep op artikel 220 Communautair Douanewetboek Alg - Uitspraak Hof Amsterdam - 15/00072 - ECLI:NL:GHAMS:2016:3377 - 19-07-2016Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 22 juni 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (16/04349, ECLI:NL:HR:2018:957)
Sociaal plan kwalificeert niet als VUT-regelingLB - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/00586 - ECLI:NL:GHSHE:2016:5158 - 18-11-2016Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 22 juni 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (16/06236, ECLI:NL:HR:2018:958)
Belaste inkomsten wegens toekenning certificaten van aandelen / gebruikelijk loon IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00590 t/m 16/00592 - ECLI:NL:GHARL:2017:7884 - 12-09-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 22 juni 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04991, ECLI:NL:HR:2018:960)
Vernietiging naheffingsaanslag na overleggen parkeerkaartje / afzien van horenFB / Lokaal - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03903 - ECLI:NL:GHSHE:2017:4587 - 23-10-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 22 juni 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/05039, ECLI:NL:HR:2018:964)
WOZ-waarde winkelpand met woning / niet-woning voor OZBLokaal - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/01227 - ECLI:NL:GHARL:2017:9166 - 24-10-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 22 juni 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/05673, ECLI:NL:HR:2018:961)
Voorziening voor regresvordering op partnerIB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/01162 - ECLI:NL:GHARL:2017:9644 - 07-11-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 22 juni 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/05897, ECLI:NL:HR:2018:970)
Bewijsvermoeden voor verzwegen inkomstenbron / ontzenuwing / verzuimboeteIB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00296 t/m 16/00300, 16/01075 en 16/010765 - ECLI:NL:GHARL:2018:266 - 03-01-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 22 juni 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/00745, ECLI:NL:HR:2018:962)
Overdrachtsbelasting bij verkrijging zakelijke rechten (kantoor)complexWBR - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/00795 - ECLI:NL:GHSHE:2017:1076 - 17-03-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 29 juni 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/02087, ECLI:NL:HR:2018:1017)
Afwaarderingsverlies vordering / earn-outvordering / deelnemingsvrijstellingVPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/01098 - ECLI:NL:GHARL:2017:4781 - 07-06-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 29 juni 2018 (deels) door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03220, ECLI:NL:HR:2018:1019)
WOZ-waarde onbebouwd perceel niet te hoog vastgesteld / bebouwingsmogelijkhedenLokaal - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00309 - ECLI:NL:GHAMS:2017:4314 - 17-10-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 29 juni 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/05586, ECLI:NL:HR:2018:1036)
Australisch pensioen behoort tot premie-inkomen en bijdrage-inkomen ZvwIB / SV - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00407 t/m 17/00413 - ECLI:NL:GHARL:2017:11206 - 19-12-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 29 juni 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/00205, ECLI:NL:HR:2018:1037)
Vorderingsrecht met betrekking tot koopsom woning behoort tot rendementsgrondslagIB - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00530 - ECLI:NL:GHDHA:2017:4135 - 12-12-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 29 juni 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/00206, ECLI:NL:HR:2018:1035)
Terechte aansprakelijkstelling op grond van artikel 40 IW 1990VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 15/00218 - ECLI:NL:GHARL:2016:10238 - 20-12-2016Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 6 juli 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/00363, ECLI:NL:HR:2018:1111)
Terechte aansprakelijkstelling aandeelhouder / geen disculpatieVPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 15/00215 - ECLI:NL:GHARL:2016:10235 - 20-12-2016Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 6 juli 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/00372, ECLI:NL:HR:2018:1110)
Bestuurder terecht ex artikel 33 Invorderingswet 1990 aansprakelijk gesteldFB - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/01171 - ECLI:NL:GHSHE:2017:2268 - 19-05-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 6 juli 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03101, ECLI:NL:HR:2018:1112)
Dienstbetrekking voor bij seksinrichting werkende dames / geen gewekt vertrouwenLB - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00321 - ECLI:NL:GHDHA:2017:1464 - 17-05-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 6 juli 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03139, ECLI:NL:HR:2018:1109)
Aansprakelijkheidsschuld niet verjaard, wel verminderdAlg - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 16/00288 - ECLI:NL:GHSHE:2017:2582 - 09-06-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 6 juli 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03548, ECLI:NL:HR:2018:1093)
Kostenvergoeding / onrechtmatig handelen? / schending hoor- en inzageplicht?FB / Lokaal - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00175 - ECLI:NL:GHARL:2017:5155 - 20-06-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 6 juli 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03586, ECLI:NL:HR:2018:1090)
Vereiste aangiften niet gedaan / navordering en omkering bewijslastIB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/00228 t/m 16/00232 - ECLI:NL:GHSHE:2017:3072 - 06-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 6 juli 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03982, ECLI:NL:HR:2018:1106)
Misbruik van recht bij overdracht van nieuwbouwscholen aan stichtingBTW - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 17/00019 en 17/00020 - ECLI:NL:GHAMS:2017:4619 - 10-10-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 6 juli 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/05461, ECLI:NL:HR:2018:1087)
Terechte naheffing parkeerbelasting / geen inbreuk op artikel 8 EVRMLokaal - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00472 - ECLI:NL:GHAMS:2017:5030 - 23-11-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 6 juli 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/06104, ECLI:NL:HR:2018:1091)
Box 3-heffing woningen en winkel / geslaagd beroep op interne compensatieIB / Lokaal - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00378 en 16/00380 - ECLI:NL:GHAMS:2017:5510 - 12-12-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 6 juli 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/00169, ECLI:NL:HR:2018:1088)
Geen aftrek inkomensafhankelijke bijdrage Zvw gepensioneerde / geen discriminatieIB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/01434 t/m 16/01437 - ECLI:NL:GHARL:2018:265 - 09-01-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 6 juli 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/00462, ECLI:NL:HR:2018:1089)
Afwaardering van voorwaardelijke nabetalingsrechten uit verkooptransactie 1999 valt onder oude landbouwvrijstellingIB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 15/00997 - ECLI:NL:GHARL:2016:8885 - 08-11-2016Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 13 juli 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (16/05897, ECLI:NL:HR:2018:1190)
Verkrijging onroerende zaken door ANBI van ANBI niet vrijgesteldWBR - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00382 - ECLI:NL:GHDHA:2017:4208 - 29-09-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 13 juli 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/05237, ECLI:NL:HR:2018:1137)
Parkeerbelasting bij aanvang parkeren niet voldaan / terechte naheffingLokaal - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03907 - ECLI:NL:GHSHE:2017:4673 - 26-10-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 13 juli 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/05767, ECLI:NL:HR:2018:1146)
Omkering bewijslast /redelijke schatting inkomen/ juiste verliesverrekening IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03576 - ECLI:NL:GHSHE:2017:4844 - 10-11-2017 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 13 juli 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/06012, ECLI:NL:HR:2018:1194)
Erfgenaam was op de hoogte van KB-Luxtegoeden / terechte boetesIB - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00336 en 16/00337 - ECLI:NL:GHAMS:2017:5121 - 16-11-2017 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 13 juli 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/06115, ECLI:NL:HR:2018:1140)
Juiste objectafbakening woning met bedrijvigheid / juiste aanslagen OZBLokaal - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/01426 - ECLI:NL:GHARL:2017:10385 - 28-11-2017 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 13 juli 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/00009, ECLI:NL:HR:2018:1189)
KB-Luxrekening niet opgegeven / geen matiging boetesIB - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/00347 t/m 15/00374 - ECLI:NL:GHSHE:2017:5459 - 07-12-2017 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 13 juli 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/00226, ECLI:NL:HR:2018:1142)
Toch heffing excessieve vertrekvergoeding over deel transfersom voor voetballerLB - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00456 - ECLI:NL:GHDHA:2017:3602 - 19-12-2017 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 13 juli 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/00244, ECLI:NL:HR:2018:1150)
Inspecteur hoefde bij waardebepaling geen rekening te houden met schadeAuto - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03787 - ECLI:NL:GHSHE:2017:5458 - 07-12-2017 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 13 juli 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/00248, ECLI:NL:HR:2018:1195)
Niet-ontvankelijk bezwaar / hoorplicht niet geschonden / geen inzage stukkenFB - Uitspraak Hof Amsterdam - 17/00286 - ECLI:NL:GHAMS:2018:95 - 16-01-2018 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 13 juli 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/00336, ECLI:NL:HR:2018:1181)
Navordering / diverse inkomenscorrecties / vereiste aangiftenIB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 15/00732 t/m 15/00734 - ECLI:NL:GHARL:2017:309 - 17-01-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 17 augustus 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/00880, ECLI:NL:HR:2018:1368)
Verhuurderheffing ten aanzien van anti-kraakwoningen en leegstandwetwoningenAlg - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/01366 - ECLI:NL:GHSHE:2017:3402 - 27-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 17 augustus 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04317, ECLI:NL:HR:2018:1313)
In België wonende Nederlander is premies AOW verschuldigdIB / SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03846 - ECLI:NL:GHSHE:2017:5018 - 16-11-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 17 augustus 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/06117, ECLI:NL:HR:2018:1367)
Hoogte extra vervoerskosten i.v.m. ziekte niet aannemelijk gemaaktIB - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00129 - ECLI:NL:GHAMS:2017:5342 - 12-12-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 17 augustus 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/00353, ECLI:NL:HR:2018:1359)
Tariefindeling cerolac crystallized / navordering / onterechte kostenveroordelingAlg - Uitspraak Hof Amsterdam - 15/00048 t/m 15/00050 - ECLI:NL:GHAMS:2017:1313 - 28-03-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 14 september 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/01854, ECLI:NL:HR:2018:1667)
Tariefindeling cerolac crystallized / navordering / douaneschuldenaarAlg - Uitspraak Hof Amsterdam - 15/00051 - ECLI:NL:GHAMS:2017:1304 - 28-03-2017 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 14 september 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/02175, ECLI:NL:HR:2018:1668)
Stelselwijziging niet mogelijk / terechte kostencorrecties / verzuimboeteIB - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00034 en 17/00035 - ECLI:NL:GHDHA:2017:2065 - 11-07-2017 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 14 september 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03997, ECLI:NL:HR:2018:1664)
Geen aftrek van voorbelasting omdat geen facturen zijn overgelegdBTW - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00487, 16/00488 en 16/00489 - ECLI:NL:GHDHA:2017:2064 - 11-07-2017 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 14 september 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04002, ECLI:NL:HR:2018:1665)
Engelse Ltd. is in Nederland inhoudingsplichtig / gebruikelijk loonLB - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00383 - ECLI:NL:GHAMS:2017:5032 - 14-11-2017 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 14 september 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/06022, ECLI:NL:HR:2018:1620)
Ingevoerde auto met kilometerstand 303 en geen gebruikssporen is een nieuwe autoAuto - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00002 - ECLI:NL:GHSHE:2017:5856 - 21-12-2017 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 14 september 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/00422, ECLI:NL:HR:2018:1669)
Vaststelling WOZ-waarde woning niet te hoog / restauratiewerkzaamhedenLokaal - Uitspraak Hof Amsterdam - 15/00073 - ECLI:NL:GHAMS:2017:5430 - 21-12-2017 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 14 september 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/00487, ECLI:NL:HR:2018:1659)
Geen recht op hogere giftenaftrek en hogere aftrek dieetkostenIB - Uitspraak Hof Amsterdam - 17/00107 en 17/00108 - ECLI:NL:GHAMS:2018:427 - 01-02-2018 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 14 september 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/00954, ECLI:NL:HR:2018:1629)
Beroep bij Rechtbank was niet-ontvankelijkFB - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00543 - ECLI:NL:GHDHA:2018:387 - 30-01-2018 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 14 september 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/01029, ECLI:NL:HR:2018:1655)
Secretariële werkzaamheden in dienstbetrekking verricht / geen scholingsuitgavenIB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 1601487 t/m 1601490 - ECLI:NL:GHARL:2018:1637 - 20-02-2018 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 14 september 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/01390, ECLI:NL:HR:2018:1662)
Hoge leeftijd geen valide reden voor niet verschijnen ter zittingFB / S&E - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00278 en 17/00279 - ECLI:NL:GHSHE:2018:1399 - 30-03-2018 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 14 september 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/01765, ECLI:NL:HR:2018:1626)
Strafrechtelijke vrijspraak voor onjuiste aangiften / terechte informatiebeschikkingFB - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00334 en 16/00335 - ECLI:NL:GHAMS:2017:3736 - 01-08-2017 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 21 september 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04379, ECLI:NL:HR:2018:1703)
Aansprakelijkstelling grotendeels terecht / kennelijk onbehoorlijk bestuurAlg - Uitspraak Hof Amsterdam - 15/00857 - ECLI:NL:GHAMS:2017:4760 - 10-08-2017 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 21 september 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04440, ECLI:NL:HR:2018:1716)
Schenking van € 20.000 door zakelijke relatie behoort tot winst fiscaal adviseurIB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/01019 en 16/01020 - ECLI:NL:GHARL:2018:885 - 23-01-2018 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 21 september 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/01031, ECLI:NL:HR:2018:1701)
Mogelijke grove schuld van fiscaal adviseur niet toegerekend aan echtgenoteIB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/01021 t/m 16/01025 - ECLI:NL:GHARL:2018:886 - 23-01-2018 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 21 september 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/01032, ECLI:NL:HR:2018:1702)
Geen professionele rechtsbijstand door echtgenoot / geen kostenvergoedingFB - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00500 - ECLI:NL:GHDHA:2018:404 - 27-02-2018 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 21 september 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/01169, ECLI:NL:HR:2018:1704)
Terechte naheffing BPM ter zake van ingevoerde autoAuto - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/00076 - ECLI:NL:GHSHE:2017:1416 - 30-03-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 28 september 2018 door de Hoge Raad (deels) verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/01298, ECLI:NL:HR:2018:1789)
Terugbetaling BPM wegens strijd EU-recht / bepaling Irimie-terugbetalingsrenteAuto / FB - Uitspraak Hof Den Haag - 15/01000 - ECLI:NL:GHDHA:2017:1386 - 24-02-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 28 september 2018 door de Hoge Raad (deels) verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/01724, ECLI:NL:HR:2018:1790)
Naheffing BPM / wettelijke rente over immateriële schadevergoedingAuto - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03491 - ECLI:NL:GHSHE:2017:3643 - 17-08-2017 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 28 september 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04505, ECLI:NL:HR:2018:1808)
Ontvankelijk bezwaar / begrenzing verrekening Franse bronbelastingIB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00030 - ECLI:NL:GHARL:2017:8564 - 04-10-2017 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 28 september 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/05316, ECLI:NL:HR:2018:1798)
Gelegenheid geven tot parkeren bij diergaarde is belast naar algemene tariefBTW - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00619 - ECLI:NL:GHDHA:2017:4019 - 19-12-2017 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 28 september 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/00441, ECLI:NL:HR:2018:1795)
Gelegenheid geven tot parkeren bij attractiepark is zelfstandige prestatieBTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00466 t/m 17/00468 - ECLI:NL:GHARL:2018:165 - 09-01-2018 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 28 september 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/00615, ECLI:NL:HR:2018:1796)
Te laat bezwaar van erven is niet-ontvankelijk / geen dwangsomFB - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00765 - ECLI:NL:GHDHA:2018:396 - 20-02-2018 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 28 september 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/01388, ECLI:NL:HR:2018:1807)
Terechte informatiebeschikkingen / buitenlandse bankrekeningen / hersteltermijnFB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 15/01554 en 15/01555 - ECLI:NL:GHARL:2017:3134 - 11-04-2017 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 5 oktober 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/02451, ECLI:NL:HR:2018:1871)
Niet-ontvankelijke bezwaren tegen aangiften kansspelbelastingAlg - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 15/01015 t/m 15/01030 en 16/00835 - ECLI:NL:GHARL:2017:8751 - 10-10-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 5 oktober 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/05508, ECLI:NL:HR:2018:1851)
Premieplicht / gevolgen van onjuiste aan Rijnvarende afgegeven E101-verklaringSV - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 13/00040bis - ECLI:NL:GHSHE:2017:5844 - 21-12-2017 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 5 oktober 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/00437, ECLI:NL:HR:2018:1864)
Kosten vlieguren, cursus Duits en medische keuring geen scholingsuitgaven pilootIB - Uitspraak Hof Amsterdam - 17/00038 - ECLI:NL:GHAMS:2018:547 - 20-02-2018 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 5 oktober 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/01354, ECLI:NL:HR:2018:1868)
Uit PGB van broer aan zus uitbetaalde bedragen behoren tot resultaat uit overige werkzaamheden / scholingsuitgavenIB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00569 en 17/00570 - ECLI:NL:GHARL:2018:1868 - 27-02-2018 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 5 oktober 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/01488, ECLI:NL:HR:2018:1870)
Voor premixen is juiste bedrag aan accijns voldaan / indeling in GNAlg - Uitspraak Hof Amsterdam - 15/00188 - ECLI:NL:GHAMS:2017:3033 - 04-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 12 oktober 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03922, ECLI:NL:HR:2018:1933)
HIR en fraus legis / geen afwaardering onroerende zakenVPB - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/00499 - ECLI:NL:GHSHE:2017:4148 - 29-09-2017 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 12 oktober 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/05135, ECLI:NL:HR:2018:1931)
Afwaardering onroerende zaken voor voeging in fiscale eenheid niet mogelijkVPB - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/00500 - ECLI:NL:GHSHE:2017:4149 - 29-09-2017 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 12 oktober 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/05136, ECLI:NL:HR:2018:1932)
Vergoedingen voor adviseurswerkzaamheden belast als rowIB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03390 t/m 16/03393 - ECLI:NL:GHSHE:2017:5580 - 14-12-2017 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 12 oktober 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/00335, ECLI:NL:HR:2018:1911)
Premieplicht voor Rijnvarende / eigenaar / exploitant schip gevestigd in NederlandSV - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00419 - ECLI:NL:GHDHA:2018:480 - 06-03-2018 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 12 oktober 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/01659, ECLI:NL:HR:2018:1913)
Vaststelling aanslag zuiveringsheffing / verwijzingsopdracht Hoge RaadLokaal - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 16/00317 - ECLI:NL:GHSHE:2017:3954 - 14-09-2017 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 19 oktober 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04499, ECLI:NL:HR:2018:1993)
Correcties gebruikelijk loon en privégebruik auto / omkering bewijslastIB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00511 en 16/00512 - ECLI:NL:GHARL:2017:8752 - 10-10-2017 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 19 oktober 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/05463, ECLI:NL:HR:2018:1970)
Inspecteur heeft verkrijgingsprijs ab-aandelen op juist bedrag vastgesteldIB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03830 - ECLI:NL:GHSHE:2018:1141 - 15-03-2018 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 19 oktober 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/01492, ECLI:NL:HR:2018:1994)
Vervreemdingsvoordeel ab-aandelen niet te hoog in aanslag begrepenIB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03828 - ECLI:NL:GHSHE:2018:1138 - 15-03-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 19 oktober 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/01562, ECLI:NL:HR:2018:1995)
Geen navordering t.a.v. omvang verkrijgingsprijs ab-aandelenIB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03829 - ECLI:NL:GHSHE:2018:1140 - 15-03-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 19 oktober 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/01563, ECLI:NL:HR:2018:1996)
Negatief vervreemdingsvoordeel ab-aandelen terecht gecorrigeerdIB - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00648 - ECLI:NL:GHSHE:2018:1143 - 15-03-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 19 oktober 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/01564, ECLI:NL:HR:2018:1997)
Bezwaar terecht wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaardFB / IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03827 - ECLI:NL:GHSHE:2018:1171 - 15-03-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 19 oktober 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/01567, ECLI:NL:HR:2018:1998)
Bezwaar tegen naheffingsaanslag terecht niet-ontvankelijk verklaardLokaal - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00534 - ECLI:NL:GHSHE:2018:1591 - 13-04-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 19 oktober 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/02279, ECLI:NL:HR:2018:1967)
Lagere waarde vordering niet aannemelijk gemaakt / geen afwaarderingsverliesVPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00432 - ECLI:NL:GHARL:2018:397 - 16-01-2018 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 2 november 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/00617, ECLI:NL:HR:2018:2037)
Werkneemster Europol heeft geen recht op premiedeel heffingskortingen IB - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00424 - ECLI:NL:GHDHA:2017:2831 - 03-10-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 9 november 2018 door de Hoge Raad (deels) verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/05348, ECLI:NL:HR:2018:2081)
Reële huurovereenkomst / aanslag ten onrechte aan bestuurder bv opgelegdLokaal - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/00153 - ECLI:NL:GHSHE:2017:4851 - 10-11-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 9 november 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/05666, ECLI:NL:HR:2018:2070)
Verhuur appartement en parkeerplaats in woon-zorgcomplex is één prestatieBTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00332 - ECLI:NL:GHARL:2017:9710 - 07-11-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 9 november 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/05886, ECLI:NL:HR:2018:2069)
Inspecteur handelde bij opleggen van navorderingsaanslagen voldoende voortvarendIB - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00183 t/m 16/00203 - ECLI:NL:GHAMS:2017:5349 - 19-12-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 9 november 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/00411, ECLI:NL:HR:2018:2071)
Gebruik woningen zonder vergoeding voor woongenot / geen verhuurderheffingAlg - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 16/168 - ECLI:NL:RBNHO:2018:519 - 29-01-2018 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 9 november 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/01027, ECLI:NL:HR:2018:2077)
Wettelijke rente over immateriële schadevergoeding / samenhangende zakenFB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 17/00188 en 17/00189 - ECLI:NL:GHSHE:2017:5592 - 14-12-2017 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 16 november 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/00252, ECLI:NL:HR:2018:2135)
Geen prejudiciële vragen over rechtmatigheid informatiebeschikkingBTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 17/2482 - ECLI:NL:RBNNE:2018:840 - 15-03-2018 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 16 november 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/01617, ECLI:NL:HR:2018:2113)
Heffingsambtenaar kon bezwaar na onderzoek kennelijk niet-ontvankelijk verklarenFB - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00776 en 17/00777 - ECLI:NL:GHDHA:2018:1462 - 02-05-2018 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 16 november 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/01879, ECLI:NL:HR:2018:2125)
Verlener van AWBZ-zorg is geen ondernemerIB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00740 - ECLI:NL:GHARL:2018:2798 - 27-03-2018 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 16 november 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/02006, ECLI:NL:HR:2018:2120)
ICT-activiteiten en schrijven van boek vormen geen bron van inkomenIB - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00769 - ECLI:NL:GHDHA:2018:1457 - 18-04-2018 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 16 november 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/02362, ECLI:NL:HR:2018:2128)
Correcties gebruikelijk loon niet te hoog vastgesteldLB - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00920 en 17/00922 t/m 17/00926 - ECLI:NL:GHDHA:2018:1216 - 04-05-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 16 november 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/02576, ECLI:NL:HR:2018:2121)
Arbeidsverhouding vof en chauffeurs kwalificeert als fictieve dienstbetrekkingIB - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00495 en 17/00496 - ECLI:NL:GHDHA:2018:752 - 03-04-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 november 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/02002, ECLI:NL:HR:2018:2178)
Opleidingskosten zoon met dyslexie en dyscalculie geen specifieke zorgkostenIB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00352 - ECLI:NL:GHARL:2018:3029 - 04-04-2018 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 november 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/02074, ECLI:NL:HR:2018:2179)
Navorderingsaanslagen terecht opgelegd / geen ambtelijk verzuimIB - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00324 en 17/00325 - ECLI:NL:GHSHE:2018:2639 - 15-06-2018 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 november 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/02729, ECLI:NL:HR:2018:2183)