Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Wetten & uitvoering

4 wetten, uitvoeringsbesluiten en uitvoeringsregelingen

Wet op Belastingen van Rechtsverkeer
Wet op Belastingen van Rechtsverkeer
Uitvoeringsbesluit Belastingen van Rechtsverkeer
Registratiewet 1970
Natuurschoonwet 1928