Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Van de redactie

Nieuws

Nieuws

Overige fiscale maatregelen 2020; tweede nota van wijziging

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - 35303 - 11-11-2019

Nieuws

Netwerkanalyse van een Nederlandse voorwaardelijke bronbelasting op renten en royalty’s

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000188314 - 11-11-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Wajong-uitkering terecht aangemerkt als inkomen uit vroegere dienstbetrekking

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 19/504 - ECLI:NL:RBNNE:2019:4440 - 22-10-2019

Jurisprudentie

Terugwijzing naar Inspecteur wegens schending hoorplicht

FB - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00484 en 18/00485 - ECLI:NL:GHSHE:2019:3251 - 30-08-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Conceptversie (tweede) wijziging Uitv.besl. WIB

FB - Besluiten van de staatssecretaris - geen - 31-10-2019

Besluiten

Besluit teruggaafregeling overdrachtsbelasting en samenhangende vrijstelling

WBR - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-128190 - 18-10-2019

...Meer