Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Over FiscaalTotaal

Over FiscaalTotaal


FiscaalTotaal.nl is dé online wegwijzer voor professionals met behoefte aan praktische fiscale vakinformatie. FiscaalTotaal biedt relevante informatie voor belastingadviseurs, fiscaal juristen, adviserende (register-)accountants, administratieadviseurs en financieel specialisten.


De inhoud van FiscaalTotaal sluit aan bij uw dagelijkse praktijk. Met behulp van de volgende informatie en tools kunt u uw werkprocessen gemakkelijker en sneller laten verlopen:
- dagelijks fiscaal nieuws (inclusief dagelijkse en wekelijkse e-mailnieuwsbrieven),
- digitale belastingalmanakken,
- commentaar (thematisch en artikelsgewijs),
- fiscale wijzers,
- themadossiers,
- templates,
- checklists,
- rekentools,
- cliëntdocumentatie,
- wetteksten,
- vakliteratuur,
- fiscale cijfers, ingedeeld naar belastingsoort en categorie.


Kwaliteitsbewaking


In dit schema kunt u zien hoe de inhoud van FiscaalTotaal tot stand komt en hoe de kwaliteit daarvan bewaakt wordt.*


Onderdeel

Kwaliteitscontrole nieuwe content

Kwaliteitscontrole bestaande content

Almanakken


IB Almanak deel 1
IB Almanak deel 2
BTW Almanak
VPB Almanak deel 1
VPB Almanak deel 2
Loon Almanak
Pensioen Almanak
Schenken en Erven Almanak
Sociale Verzekeringen Almanak
Bezwaar en Beroep Almanak

> redacteuren zijn professionals werkzaam bij het ministerie, de belastingdienst, de rechterlijke macht en advieskantoren.
> het redactieteam stemt kwaliteitscontrole onderling af onder leiding van de hoofdauteur.
> professionele eindredacteuren redigeren de almanak
> een van de fiscale redacteuren van FiscaalTotaal voert een laatste controle uit

> na plaatsing van de almanak op FiscaalTotaal worden wijzigingen doorgevoerd indien:
- er wijzigingen in regelgeving plaatsvinden na publicatie van de almanak
- er onverhoopt correcties en / of aanvullingen nodig blijken te zijn

Commentaar


thematisch en artikelsgewijs commentaar bij de meest geraadpleegde fiscale thema's

> auteurs zijn professionals werkzaam bij het ministerie, de belastingdienst, de rechterlijke macht en advieskantoren
> alle artikelen worden gereviewd door het auteursteam FiscaalTotaal Commentaar.
> een van de fiscale redacteuren van FiscaalTotaal voert een laatste controle uit

> na publicatie op FiscaalTotaal worden alle artikelen regelmatig (minimaal één keer per jaar) gecontroleerd en waar nodig aangevuld/herschreven

Nieuws


> relevante uitspraken/arresten van het Europees Hof van Justitie, de Hoge Raad, de gerechtshoven en rechtbanken.
> relevante besluiten van de staatssecretaris van Financiën en berichten van het ministerie van Financiën/de Belastingdienst.
> relevant overig nieuws zoals wetsvoorstellen en commentaren daarop, uitspraken van de Nationale Ombudsman etc.

> nieuws, jurisprudentie en besluiten worden ingekocht bij een externe partij
> deze draagt zorg voor de kwaliteit van deze content
> Kwaliteitsnormen zijn vastgelegd in het contract en het bijbehorende Service Level Agreement (SLA)

de redactie van FiscaalTotaal controleert 1 keer per week minimaal:
> 1 arrest van de Hoge Raad inclusief de gehele keten van eerste uitspraak bij de rechtbank tot het arrest
> 1 besluit van de staatssecretaris
> 1 overig nieuwsbericht.
Eventuele bevindingen worden op basis van de SLA teruggekoppeld aan de leverende partij om dit binnen 24 uur te corrigeren.

Wetteksten


complete teksten van relevante wetten, ingedeeld per categorie.

> vier keer per jaar worden de op dat moment geldende officiële wetteksten ontvangen
> na controle op juistheid door een van de fiscale redacteuren worden deze op FiscaalTotaal geplaatst

 

Fiscale cijfers


overzicht van actuele fiscale en financiële cijfers over 5 jaar, gerangschikt naar wet.

> redacteuren zijn professionals werkzaam bij het ministerie, de belastingdienst, de rechtelijke macht en advieskantoren.
> het redactieteam stemt kwaliteitscontrole onderling af met een van de fiscale redacteuren van FiscaalTotaal.
> professionele eindredacteuren redigeren de Fiscale Cijfers
> een van de fiscale redacteuren van FiscaalTotaal voert een laatste controle uit

> de Fiscale Cijfers worden lopende het jaar bij nieuwe regelgeving direct geactualiseerd en aangevuld door de eigen fiscalisten.
> in december en januari worden de Fiscale Cijfers grondig herschreven en uitgebreid
> 1 keer per maand worden de Fiscale Cijfers gecontroleerd op actualiteit en compleetheid t.a.v. actuele wet- en regelgeving

Sneller werken 1


> Themadossiers
> Checklists en Stappenplannen
> Cliëntdocumentatie

> content wordt deels gecreëerd door de eigen fiscale redactie en deels door externe specialisten
> de extern gecreëerde content wordt voor plaatsing gecontroleerd door een van de fiscale redacteuren van FiscaalTotaal
> de door de eigen redactie gecreëerde content wordt voor plaatsing door de collega fiscaal redacteur gecontroleerd

> deze worden lopende het jaar bij nieuwe regelgeving direct geactualiseerd en aangevuld door de eigen fiscalisten.
> 1 keer per maand wordt deze content gecontroleerd op actualiteit en compleetheid t.a.v. actuele wet- en regelgeving

Sneller werken 2


> Templates

> templates worden grotendeels gecreëerd door externe specialisten
> voor plaatsing worden deze gecontroleerd door een van de fiscale redacteuren van FiscaalTotaal

> op basis van een contract controleert de externe specialist 1 x per maand alle templates op juistheid en actualiteit
> eventuele benodigde wijzigingen worden aan de redactie opgeleverd en vervolgens doorgevoerd

Sneller werken 3


> Rekentools

> rekentools worden door een externe specialist gecreëerd
> na controle door een van de fiscale redacteuren van FiscaalTotaal, worden deze door de IT-organisatie geprogrammeerd tot een werkende rekentool
> deze wordt door zowel de externe specialist als een van de fiscale redacteuren gecontroleerd op functionele en juiste werking
> na akkoord van beiden wordt de rekentool gepubliceerd

> op basis van een contract controleert de externe specialist 1 x per maand alle rekentools op juistheid en actualiteit
> eventuele benodigde wijzigingen worden aan de redactie en IT-organisatie opgeleverd
> de IT-organisatie voert de wijzigingen door
> zowel de externe specialist als een van de fiscale redacteuren controleert de juiste verwerking van de wijziging in de rekentool

Fiscale wijzers


alle (fiscale) aspecten en regelgeving over één onderwerp helder uitgelegd:
> Auto van de Zaak
> Gouden handdruk
> DGA
> Lijfrenteproducten
> Bedrijfsoverdracht
> Echtscheiding
> Werkkostenregeling

> redacteuren zijn professionals werkzaam bij het ministerie, de belastingdienst, de rechterlijke macht en advieskantoren.
> professionele eindredacteuren redigeren de Fiscale Wijzer
> een van de fiscale redacteuren van FiscaalTotaal voert een laatste controle uit

> de Fiscale Wijzers worden 1 x per jaar volledig herzien
> na plaatsing van de Fiscale Wijzer op FiscaalTotaal worden wijzigingen doorgevoerd indien er wijzigingen in regelgeving plaatsvinden na publicatie van de fiscale wijzer of er onverhoopt correcties en / of aanvullingen nodig blijken te zijn

Alles over … pagina’s


overzichtspagina's van fiscale thema's, met:
> relevante tools uit "sneller werken"
> directe links naar de exacte relevante paragrafen in Almanakken, Fiscale Cijfers en Wettteksten
> selectie van de belangrijkste jurisprudentie en besluiten

> pagina's bestaan uit content waarvan de kwaliteitscontrole al heeft plaatsgevonden
> een fiscaal redacteur stelt pagina samen
> collega-redacteur checkt op volledigheid en juistheid

> deze worden lopende het jaar bij nieuwe regelgeving direct geactualiseerd en aangevuld door de eigen fiscalisten.
> 1 keer per maand worden deze pagina's gecontroleerd op actualiteit en compleetheid t.a.v. actuele wet- en regelgeving

Vakliteratuur


> volledige artikelen uit: BelastingMagazine , Fiscaal Advies en De Belastingadviseur

> artikelen uit BelastingMagazine,Fiscaal Advies en De Belastingadviseur zijn bij de totstandkoming van het magazine reeds gecontroleerd en worden ongewijzigd overgenomen

> na plaatsing van het artikel op FiscaalTotaal worden wijzigingen doorgevoerd indien er onverhoopt correcties en / of aanvullingen nodig blijken te zijn


* Een aantal abonnementsvormen biedt toegang tot een selectie van de inhoud op FiscaalTotaal.nl.